วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564 16:06

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด​ (กพร.ปช.)​ ยโสธร ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร​ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด​ (กพร.ปช.)​ ยโสธร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์​ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม​ ฯ