วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564 11:28

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายฐิติณัฏฐ์  มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมฯ