folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf สรุปรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1-3

By 83 download

Download (pdf, 992 KB)

สรุปรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1-3.pdf

pdf แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร Popular

By 132 download

Download (pdf, 218 KB)

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร.pdf