folder จัดซื้อจัดจ้าง

Categories

Documents

folder 1. ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ไตรมาส 1 ปี 2563

By 94 download

Download (pdf, 1.10 MB)

1. ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ไตรมาส 1 ปี 2563.pdf

pdf 2. ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 ปี 2563

By 69 download

Download (pdf, 1.35 MB)

2. ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 ปี 2563.pdf

pdf 3. ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจ้างฯ ไตรมาส 3 ปี 2563

By 72 download

Download (pdf, 759 KB)

3. ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจ้างฯ ไตรมาส 3 ปี 2563.pdf

pdf ทะเบียนคุมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

By 80 download

Download (pdf, 2.89 MB)

ทะเบียนคุมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563.pdf

pdf แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

By 69 download

Download (pdf, 339 KB)

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน.pdf