ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d99408ec8a7d4350d0ad7e699e6a5cc5_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด​ (กพร.ปช.)​ ยโสธร ครั้งที่ 1/2564
11 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/ec907760afc6b04bf7f5a9519b72f55f_S.jpg
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564
11 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/5d42cb6b6bd7af1972193313f958003d_S.jpg
ฝึกอบรมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Provinec One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)
11 ก.พ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev