วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 13:25

สอจ.อุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในกิจกรรมสื่อสัญจร"ถอดรหัสอัตลักษณ์วิถีถิ่นสุโขทัย"

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา9.30น. นายอุทัย สอนเทศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายเลอศักดิ์ กุลเสถียร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนายชำณาญบุญ วอหล้า หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในกิจกรรมสื่อสัญจร"ถอดรหัสอัตลักษณ์วิถีถิ่นสุโขทัย" ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากที่ระลึกเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2564 ณ ลานดงตาล อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย