วันพุธ, 03 มีนาคม 2564 14:21

สอจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมตรวจสอบและควบคุมการมีและใช้วัตถุระเบิดของบริษัท ยู.ดี.มาร์เบิล จำกัด ณ สถานที่เก็บวัตถุระเบิดของบริษัท ยู.ดี.มาร์เบิล จำกัด

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอุทัย สอนเทศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมาย นายโอสถ เพชรชูช่วย ตำแหน่งนายช่างเหมืองแร่ชำนาญงาน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการมีและใช้วัตถุระเบิดเข้าร่วมตรวจสอบและควบคุมการมีและใช้วัตถุระเบิดของบริษัท ยู.ดี.มาร์เบิล จำกัด  ณ สถานที่เก็บวัตถุระเบิดของบริษัท ยู.ดี.มาร์เบิล จำกัด ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน