วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2562 15:55

สอจ.อุตรดิตถ์ ร่วมดำเนินการตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน"

วันนี้ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายวินัย  บุญพึ่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นายเลอศักดิ์ กุลเสถียร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นายชำนาญบุญ ว้อหล้า หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่สอจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า บจก. มงคลสมัย และเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า อบต.บ่อทอง ร่วมดำเนินการตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี จำนวน 5 แห่งดังนี้

 1.วัดน้ำพี้ หมู่ 2 ต.น้ำพี้  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

 2.วัดนาลับแลว หมู่ 5  ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

 3.วัดนาป่าคาย หมู่ 5 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

 4.วัดวัดบ่อทอง หมู่ 9 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

 5.วัดดอนมูลน้ำลอก หมู่ 4 ต.บ่อทอง อ.ทองแแสนขันจ.อุตรดิตถ์