folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf บันทึกข้อความอนุมัติให้เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

By 73 download

Download (pdf, 424 KB)

EB6(3)บันทึกข้อความอนุมัติให้เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน 2

By 72 download

Download (pdf, 1.02 MB)

EB6(2) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน_2.pdf

pdf สำเนาหนังสือแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณ

By 83 download

Download (pdf, 3.62 MB)

EB6 (1) สำเนาหนังสือแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณ.pdf

pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ ศ 2563 Popular

By 104 download

Download (pdf, 56 KB)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563.pdf

pdf แผนการจัดหารถเช่าพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ปี 63 2

By 78 download

Download (pdf, 335 KB)

EB6 (4.2)แผนการจัดหารถเช่าพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ปี 63_2.pdf

pdf แผนจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ 5000 บาทขึ้นไป Popular

By 101 download

Download (pdf, 1.08 MB)

EB6 (4.1) แผนจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ 5000 บาทขึ้นไป.pdf