วันศุกร์, 18 ธันวาคม 2563 15:35

อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อภายใต้โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ

ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ จันทวรรณโณ อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายปรีชา อินทนะ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและ นายธวัชชัย แก้วดา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ภายใต้โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี