วันอังคาร, 08 ธันวาคม 2563 09:02

อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ 
นายวรวิทย์ จันทวรรณโณ อุุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายธวัชชัย แก้วดา ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
นายวรวิทย์ จันทวรรณโณ อุุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวเยาวลักษณ์   บุปผาดา ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

เวลา ๑๘.๐๐ น.
นายวรวิทย์ จันทวรรณโณ อุุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวเยาวลักษณ์   บุปผาดา ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน, นายประกอบ   วรชมพู ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ก่อนพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณฯ ดังกล่าว ได้มีการรำสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีจากทุกอำเภอ จำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน