วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ.2560-2564 (กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2561-2564 (กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2561-2564 (กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)