ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563

26 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2564

2e29628ed4ffa733a5c15b972dbfb5f6.jpg

เชิญชวน ดาวน์โหลด Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน

Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน "77 มีดีมาโชว์ ThaiBestProducts" หรือแสกน QR Code ทั้งระบบ Android และ iOS

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/52fbf350f4315dd7c0369dbb21fec3e7_S.jpg
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อภายใต้โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ
18 ธ.ค. 2563
media/k2/items/cache/f23346d94a3c0992f2633dd4399b0979_S.jpg
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "ลดการเผา เราปลูกปอเทือง เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ มีรายได้ดี ด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่"
08 ธ.ค. 2563
media/k2/items/cache/f4c4fcc3fc5c577e7122dae51deff601_S.jpg
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
08 ธ.ค. 2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev