วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 15:29

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน