วันพุธ, 17 เมษายน 2562 10:48

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำ แอพพลิเคชั่น สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ภายใต้ชื่อ "77 มีดีโชว์ หรือ thaibestproducts " ในแอพมีสินค้าเด่นของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ สามารถสั่งซื้อได้กับร้านค้าได้โดยตรง

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำ แอพพลิเคชั่น สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ภายใต้ชื่อ "77 มีดีโชว์ หรือ thaibestproducts " ในแอพมีสินค้าเด่นของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ สามารถสั่งซื้อได้กับร้านค้าได้โดยตรง

สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ IOS และ Android  ภายใต้ชื่อ ThaibestProducts

ระบบ ios  https://itunes.apple.com/th/app/thaibestproducts/id1441609219?l=th&mt=8

ระบบ Android  https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.industry.meedeemashow