วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 16:35

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรม Southern Expo

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจริยา ศิวายพราหมณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
การจัดกิจกรรม
Southern Expo เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าเเละการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม