ปลัดกอบชัยฯ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้รับผิดชอบภารกิจด้านกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม”

11 มี.ค 2564

วันนี้ (11 มีนาคม 2564) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้รับผิดชอบภารกิจด้านกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม”เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม  ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม