ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c81fe8b8af90db7ccc2f919245ea143b_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด และที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564
11 มี.ค. 2564
media/k2/items/cache/2521485e36c7ed2592fd3ab0908e5854_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรม Southern Expo
10 มี.ค. 2564
media/k2/items/cache/cfba1a4a505641545938bd6f4311a0b3_S.jpg
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้งานเตาอบยางแผ่นรมควัน แบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
10 มี.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev