วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2564 15:27

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการยื่นคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการ สินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564