ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/51dedfb47d6f3403bf289e3290b59668_S.jpg
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการยื่นคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการ สินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564
19 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/c0547d89877cd9d23a5faa84b7b998a7_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด
17 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/6548d55a1cd40888cef49ddbdb386585_S.jpg
มประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ.2563
04 ก.พ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev