วันพฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2560 14:54

ผลการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

**ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด**
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 คัน
กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 180 ม.3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034-712-907 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแนบ