วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560 14:59

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ขอส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม มาเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจยื่นขอรับบริการสินเชื่อ ให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ