วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564 13:49

ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จังหวัดสมุทรสงคราม ในพื้นที่ตำบลโรงหีบ