วันพุธ, 19 พฤษภาคม 2564 09:38

ขอความร่วมมือ !!! ร่วมกรอกแบบประเมินตัวเอง (Self-Audit Checklist) ของโรงงานอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2564

ขอความร่วมมือ !!!
ร่วมกรอกแบบประเมินตัวเอง (Self-Audit Checklist)
ของโรงงานอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town)
เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2564
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ