วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564 16:03

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ นางคนึงนิจ ทยายุทธ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงนามเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ