folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf ขั้นตอนกรณีการร้องเรียน Popular

By 139 download

Download (pdf, 74 KB)

ขั้นตอนกรณีการร้องเรียน.pdf

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือนแรก) Popular

By 119 download

Download (pdf, 478 KB)

รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องการร้องเรียน ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) สอจ.สป.EB2(5).pdf