กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (Standardization for SMEs) ปีงบประมาณ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2fefd8a56862e1a6f03255b231c77717_S.jpg
ขอความร่วมมือ !!! ร่วมกรอกแบบประเมินตัวเอง (Self-Audit Checklist) ของโรงงานอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2564
19 พ.ค. 2564
media/k2/items/cache/dbc88d9fab58bd7f747780790e19c389_S.jpg
ระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ Payment Portal of Govemment
19 พ.ค. 2564
media/k2/items/cache/f9988db2bcc206af5a5bdd35fb0f12a3_S.jpg
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
17 พ.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev