วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563 15:44

ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ และวันประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯ