วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 14:39

กิจกรรมฝึกอบรมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร “การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับสู่ตลาดสากล”

Written by 
Rate this item
(0 votes)

วันที่  10  มีนาคม  2564  เวลา  09.00 น.           

               นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร “การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับสู่ตลาดสากล” โดยมีนางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย ณ ห้องทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยายโดย นางสาวนลินี ทองแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

Read 55 times แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 14:42

Latest from อุตสาหกรรมจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์