5a08c4cb8888714648d676bb5b4f9c32.jpg

พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำห้วยบ้านดอนทราย”

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พิธีวางพานพุ่มถวายบังคม

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์

พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

734458bd1053e29a10c1c7c25ad49e0c.jpg

6ca76d2bc12eeb3b42b772988c82a079.jpg

ร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร “การวางแผนบริหารยุทธศาสตร์”

ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องนพวงศ์ 1 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายพระมงกุฎเกล้า" กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 14

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสวนหย่อมรวมใจเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณถนนสี่แยกประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ บริเวณห้วยคลองวาฬ หมู่ที่ 1 บ้านคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ บริเวณริมเขื่อนด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้เดินทางนำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2562

ณ โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณลานพิธีเอนกประสงค์ และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกิจกรรมนิทรรศการใน "วันดินโลก" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป

เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานไร้ถัง

สาธิตการดำเนินการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานไร้ถัง

การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แห่งราชอาณาจักรไทย กับ เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมออกบูธ นิทรรศการของส่วนราชการ "เมืองสามอ่าว จาก 9 เล่าสู่ 10"

ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2561

ยินดีต้อนรับ ผตร.อก.และคณะ

การตรวจราชการ ของ ผตร.อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสตมวาร (100 วัน)

วันที่ 20 มกราคม 2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสตมวาร (100 วัน) และกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่)

มอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 12 มกราคม 2560 มอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนบางสะพานวิทยา และ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การอบรมโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 การอบรมโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำ

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การตลาดดิจิตอลและ ไทยแลนด์ 4.0"

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การตลาดดิจิตอลและ ไทยแลนด์ 4.0" ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกุยบุรี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่)

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมอาสา เก็บขยะบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์

ในพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณรอบชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ นายประสงค์ นรจิตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ

วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เข้าตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปี 2559

รับมอบบรรจุภัณฑ์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แต่งกายด้วยผ้าไทยตามนโยบายของจังหวัดในโครงการแต่งผ้าไทย

ตามนโยบายของจังหวัดในโครงการแต่งผ้าไทยปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบ 84 พรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/28274b7be3bf1da5de2d06ed3028e965_S.jpg
กิจกรรมฝึกอบรมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร “การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับสู่ตลาดสากล”
10 มี.ค. 2564
media/k2/items/cache/933e702d12579449cc517711fb2ca478_S.jpg
ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
09 มี.ค. 2564
media/k2/items/cache/9d68730ad5c08e170b2ab59d94f025e1_S.jpg
ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำและบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
09 มี.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev