วันพฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2560 10:10

วิสัยทัศน์ สอจ.ภูเก็ต "ก้าวสู่การเป็น Smart Office เพื่อสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0"