วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564 17:26

สอจ.ภูเก็ต ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"