วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564 10:15

สอจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม KM สร้างความรู้ความเข้าใจผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินความเสี่ยงทุจริต