folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดารเรื่องร้องเรียน

By 59 download

Download (pdf, 1.35 MB)

คำสั่งเรื่องร้องเรียนโรงงาน.PDF

pdf คู่มือมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

By 63 download

Download (pdf, 6.05 MB)

คู่มือมาตรฐานเรื่องร้องเรียน.PDF

pdf รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน

By 72 download

Download (pdf, 552 KB)

สรุปเรื่องร้องเรียน.PDF