ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ab0be206cdf4afa550333de1283ce1ef_S.jpg
สอจ.ภูเก็ต ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"
24 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/7371c75eb67b3f9c2e0dcc9c27bb09c6_S.jpg
สอจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม KM สร้างความรู้ความเข้าใจผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินความเสี่ยงทุจริต
24 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/15b2d55456031d40665dace3acf42380_S.jpg
สอจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดภูเก็ต (มผช.) ครั้งที่ ภก 40-1/2564
10 ก.พ. 2564
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev