วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

ข่าวประกาศที่ 1