กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f83c9c315cf89e75d4d5b66c3e25f60b_S.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์
05 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/e50582ce88a3071bd1c8a439577a8d10_S.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์
05 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/f7425f9857c00d1779c5c2d9a6ead15e_S.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์
29 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev