วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2562 14:56

ภาพถ่ายกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้า สอจ.พะเยา