วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562 14:24

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเจตจำนงค์สุจริต ปี 2562