folder การมีส่วนร่วม

Documents

pdf กิจกรรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ปี2563

By 63 download

Download (pdf, 1.68 MB)

กิจกรรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา.PDF

pdf แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ปี 2563

By 69 download

Download (pdf, 404 KB)

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ปี 2563.pdf