6bc78635e88c5edfdc5fcf1d396b4865.gif

943b2bbe89a4b58b3130da067065355f.jpg

7d12e9c29b426963ce69d3f5c2997229.jpg

ae8497d542cd6e29c3bfbf1888a2a893.jpg

bd393740cbc8f0f4f8586b320fc918d7.png

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/8822a2ee87156712c6b9643b502fd9e4_S.jpg
“ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 /2564”
09 มี.ค. 2564
media/k2/items/cache/07144fd80b90f0f652613fd22e9fa2a3_S.jpg
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดพะเยา (พ.ศ 2563-2565)ฉบับทบทวน
05 มี.ค. 2564
media/k2/items/cache/a076bba5147a3d7114fa6961b65dc658_S.jpg
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการและให้คำปรึกษาแนะนำการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
04 มี.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev