วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2556 16:32

ขอเชิญชวน ข้าราชการ ร่วมลงนามในพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ขอเชิญชวน ข้าราชการ ร่วมลงนามในพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒