วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2564 16:25

วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาววิไลพร ภาสะฐิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาวชเอม พิมพ์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้า