วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2564 16:07

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการตรวจราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ