วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2564 11:48

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสิทธิชัย แสวงผล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตผลทางการเกษตร”