folder กองทุน 20,000ล้าน

Documents

pdf ข้อบังคับ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี

By 79 download

Download (pdf, 236 KB)

ข้อบังคับ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี.pdf

pdf คำนิยาม

By 69 download

Download (pdf, 122 KB)

คำนิยาม.pdf

pdf ประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาฯ

By 69 download

Download (pdf, 3.28 MB)

ประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาของกอ.pdf

pdf ประกาศหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ (ฉบับที่ 4) Popular

By 104 download

Download (pdf, 5.54 MB)

ประกาศหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ (ฉบับที่ 4).pdf

pdf ประกาศหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ (ฉบับที่ 5)

By 85 download

Download (pdf, 821 KB)

ประกาศหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ (ฉบับที่ 5).pdf

pdf ประกาศอนุกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งที่ 2/2561

By 66 download

Download (pdf, 69 KB)

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอส.pdf

pdf ประกาศเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนฯ Popular

By 153 download

Download (pdf, 4.87 MB)

ประกาศเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอส.pdf

pdf ฟอร์มแบบคำขอสินเชื่อกองทุน 20,000 ล้านบาท

By 86 download

Download (pdf, 233 KB)

ฟอร์มแบบคำขอสินเชื่อกองทุน 20,000 ล้านบาท.pdf

pdf มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน sme สู่ยุค 4.0 Popular

By 260 download

Download (pdf, 408 KB)

มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน sme สู่ยุค 4.0.pdf

pdf สรุปการดำเนินงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2560

By 74 download

Download (pdf, 109 KB)

สรุปการดำเนินงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2560.pdf

pdf สรุปการดำเนินงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2561

By 74 download

Download (pdf, 112 KB)

สรุปการดำเนินงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2561.pdf

pdf สรุปการดำเนินงานกองทุนฯ สะสม (ปีงบประมาณ 2560-2561)

By 80 download

Download (pdf, 114 KB)

สรุปการดำเนินงานกองทุนฯ สะสม (ปีงบประมาณ 2560.pdf