นโยบายผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน สามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านธนาคารกรุงไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ยกเลิก การเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

มาตรการ ลด และคัดแยกขยะ

ไวรัสโคโรนา รู้ไว้ป้องกันได้

ช่องทางการร้องเรียน

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและเจ้าหน้าที่ ร่วม Kick Off ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน "หนองบัวลำภู ล็อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-19"

กิจกรรมออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน"

กิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน

กิจกรรมจิตอาสาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า (โดยทำแนวกันไฟ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f83c9c315cf89e75d4d5b66c3e25f60b_S.jpg
วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาววิไลพร ภาสะฐิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาวชเอม พิมพ์ประเสริฐ ...
19 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/e50582ce88a3071bd1c8a439577a8d10_S.jpg
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ...
15 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/f7425f9857c00d1779c5c2d9a6ead15e_S.jpg
วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสิทธิชัย แสวงผล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
15 ก.พ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev