วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2556 16:32

ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ.2559

         พระราชกิจกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มเติ่ม คือ ภารชนะพาสติดสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ มาตรฐานเลขที่ มอก.531-2558 โดยมีผลบัคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถดาว์โหลดได้จากไฟล์ที่แนบ