วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2556 16:32

ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ.2559

พระราชกิจกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มเติ่ม คือ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มาตรฐานเลขที่ มอก.812-2558 โดยมีผลบัคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถดาว์โหลดได้จากไฟล์ที่แนบ