เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559  เวลา 18.00 น. สำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส หอการค้าจังหวัดนราธิวาส  และชมรมธนาคารจังหวัดนราธิวาส ในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส